OŚRODEK INTERWENCYJNO-SOCJALIZACYJNY
Bełchatów ul.Czapliniecka 66

O nas

Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie i Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej są placówkami opiekuńczo-wychowawczymi prowadzonymi przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.


Ośrodek powstał 29.08.2002r. Od 01.07.2012r placówka jest jednostką, której obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną prowadzi Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie. Placówka OIS jest podległa dyrektorowi Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie, który zapewnia obsługę/pracę Ośrodka przy pomocy wychowawcy-koordynatora.


W placówce może przebywać jednocześnie do 28 wychowanków. Zapewnia całodobową opiekę, wyżywienie, dostęp do nauki oraz opieki medycznej zgodnie z „Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”. Na terenie placówki organizuje się działalność rekreacyjną, turystyczną, sportową, wyjścia na basen i lodowisko. W pobliżu placówki znajduje się kompleks sportowy „Orlik” oraz Powiatowe Centrum Sportu (basen, lodowisko, korty tenisowe). Organizuje się również uroczystości okolicznościowe, urodziny wychowanków, wyjścia do kina, muzeum, wycieczki oraz letni wypoczynek. Prowadzona jest również terapia zajęciowa oraz pedagogiczna. Priorytetem dla placówki jest nawiązanie pozytywnych relacji z rodzinami dzieci w celu umożliwienia wychowankom powrotu do rodziny naturalnej. W sytuacjach szczególnych placówka zgłasza dzieci do przysposobienia.


Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej Ośrodka Interwencyjno-Socjalizacyjnego w Bełchatowie przebiega zgodnie ze standardami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 127 Ustawy o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej.