OŚRODEK INTERWENCYJNO-SOCJALIZACYJNY
Bełchatów ul.Czapliniecka 66

Koła zainteresowań

Na terenie Ośrodka Interwencyjno-Socjalizacyjnego w Bełchatowie działają następujące koła zainteresowań (sekcje):
  • Koło turystyczne
  • Koło sportowo-rekreacyjne
  • Koło kulinarne
  • Koło artystyczne
  • Koło plastyczne
  • Koło fotograficzne
  • Koło ekologiczne
  • Koło krawieckie
  • Koło akwarystyczne

Aktywność poszczególnych sekcji zainteresowań ukierunkowana jest na optymalne uspołecznienie podopiecznych, a tym samym przygotowanie ich do samodzielnego, dorosłego życia po opuszczeniu placówki.

Poprzez animacje poszczególnych sekcji wdrażamy wychowanków do:

- oszczędnego gospodarowania pieniędzmi;

- samodzielnego przygotowywania posiłków;

- umiejętnego życia w rodzinie i w społeczeństwie;

- umiejętności organizowania alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego;

- wszechstronnego rozwoju wzmacniając mocne strony wychowanka;